Contact

Get in Touch with Us

Please contact us and we will reply you as soon as possible.
Contact Us
Address No.20 Renmin East Road,Zhangjiagang China.
Email fang@starsplas.com
WhatsApp +86 18913613799
Hotline +86 512 56303759
WhatsApp +86 18913613799
Social Media

Local factories

Mixing Factory
Yangzi River Green Industrial Park,Zhangjiagang,Jiangsu,China,215621
Extrusion Factory
Zhenye Road No.30,Qianzhou Industrial Zone,Huishan,Wuxi,Jiangsu,China,214181
SPC Flooring Factory
434 Industrial Park Road Cartersville,GA,U.S.,30121